''Δυνατοί άνθρωποι που η βαρηκοΐα δεν άλλαξε τα ονειρά τους''

Thomas Edison

Eric Clapton

Helen Keller

Ludwig van Beethoven

Ανατομικά μέρη του αυτιού

Ανατομικά μέρη του αυτιού.

Το αυτί αποτελείται από 3 μέρη :

• το έξω

• το μέσω

• το έσω αυτί.

Έξω αυτί : Το πτερύγιο του αυτιού και το κωνοειδές σχήμα του ακουστικού πόρου βοηθούν στον εντοπισμό της προέλευσης του ήχου και στην ενίσχυση της αντήχησης της τυμπανικής μεμβράνης. Παρ'όλα αυτά ο ρόλος του είναι επικουρικός. Αν αφαιρεθεί το πτερύγιο του αυτιού δεν θα υπάρχει ιδιαίτερη δυσκολία στον προσδιορισμό της τοποθέτησης του ήχου στο χώρο.

Μέσω αυτί : Βρίσκεται μεταξύ του έξω και του έσω αυτιού και αποτελείται από τρία μικρά οστάρια, α)τη σφύρα ( hammer ), β)τον άκμονα ( anvil ) και γ)τον αναβολέα ( stirrup ). Τα πολύ μικρά αυτά κόκαλα μεταφέρουν τον ήχο υπό τη μορφή κινητικής ενέργειας (σε περιβάλλον με αέρα που έχει μικρή αντίσταση ) στην ωοειδή θυρίδα την είσοδο του κοχλία ο οποίος είναι περιβάλλον με υγρό και με μεγάλη αντίσταση).

Η ηχητική πίεση που ασκείται στο τύμπανο (μεγάλη επιφάνεια) μεταδίδεται στην ωοειδή θυρίδα ( round window niche ) (μικρή επιφάνεια). Τα οστάρια λειτουργούν ως μοχλοί και αυξάνουν τη δύναμη με αποτέλεσμα η πίεση στην ωοειδή θυρίδα να είναι περίπου 22 φορές μεγαλύτερη από την ηχητική πίεση που δέχεται το τύμπανο ( R . S . Dhillon & C . A . East , 2003).

Έσω αυτί : Διευθετεί τους μηχανισμούς ακοής και ισορροπίας και είναι γεμάτο με υγρό. Αποτελείται από τον κοχλία, ένα σύστημα σωλήνων και από το όργανο του Corti , το οποίο αποτελείται από 3 ημικύκλιους σωλήνες που βρίσκονται κατά μήκος του κοχλία. Το πιο σημαντικό ίσως που χρειάζεται να συγκρατήσουμε είναι η ύπαρξη των τριχωτών κυττάρων μέσα στον κοχλία. Τα τριχωτά κύτταρα είναι οι πραγματικοί υποδοχείς του ήχου.


Πως ακούμε;

Πώς ακούμε;

Ο ήχος αφού περισυλλεγεί και καταλήξει στην τυμπανική μεμβράνη, μέσω μιας σειράς μεταβιβάσεων μεταφέρεται στο μέσω αυτί και από εκεί στο έσω αυτί και στο ακουστικό νεύρο του εγκεφάλου (8ο κρανιακό νεύρο).

Με πολύ απλά λόγια φανταστείτε ότι χτυπώντας ένα τύμπανο, δίνουμε ώθηση σε ένα μοχλό (μέσο αυτί), ο οποίος χτυπά μια μικρότερη μεμβράνη (ωοειδή θυρίδα) που είναι η είσοδος ενός σωλήνα γεμάτου υγρό (κοχλίας) και κορδέλες στα τοιχώματά του (τριχωτά κύτταρα).

Οι τελευταίες όταν μεταβιβάζεται ο χτύπος στη μικρή μεμβράνη δέχονται ένα κύμα υγρού το οποίο τις μετακινεί όπως τα κύματα της θάλασσας τα φύκια. Ανάλογα με τη συχνότητα (πόσο ψιλός ή πόσο μπάσος) είναι ο ήχος που δέχεται το αυτί μετακινούνται και ενεργοποιούνται διαφορετικά τριχωτά κύτταρα. Τα κύτταρα αυτά δραστηριοποιούν το ακουστικό νεύρο και τελικά ο εγκέφαλος αναγνωρίζει τον ήχο υπό τη μορφή ηλεκτροχημικής ενέργειας.

• Αν επιθυμείτε να κατανοήσετε το μηχανισμό λειτουργίας της ανθρώπινης ακοής παρακολουθήσετε το ενημερωτικό βίντεο στο ακόλουθο link

https://www.youtube.com/watch?v=qgdqp-oPb1Q


• Αν επιθυμείτε να κατανοήσετε το μηχανισμό λειτουργίας της ανθρώπινης ακοής παρακολουθήσετε το ενημερωτικό βίντεο για παιδιά στο ακόλουθο link

https://www.youtube.com/watch?v=HMXoHKwWmU8


Πως εξετάζεται η ακοή;

Πώς εξετάζεται η ακοή.

Αν έχετε διαβάσει το ενημερωτικό « πως ακούμε » θα είναι πιο εύκολο να κατανοήσετε τις πληροφορίες που ακολουθούν.Η Ακοή εξετάζεται από Ω.Ρ.Λ. ιατρούς οι οποίοι έχουν εξειδίκευση στην Ακουολογία με δύο κυρίως τρόπους, με:

Α. Προκλητά δυναμικά. Είναι μία αξιόπιστη μέθοδο εξέτασης της ακοής μέσω των αντιδράσεων του νεύρου της ακοής (8 ο κρανιακό νεύρο). Τοποθετούνται ηλεκτρόδια πάνω στο κεφάλι του βρέφους ή του ατόμου που αδυνατεί να συνεργαστεί. Κατόπιν το άτομο ναρκώνεται για να παραμείνει ακίνητο. Δεν χρειάζεται καμία συνεργασία μεταξύ του εξεταζόμενου και του εξεταστή. Τα αποτελέσματα της εξέτασης δείχνουν σε ποια ένταση ( dB ) υπάρχει αντίδραση ενός ευρέου φάσματος συχνοτήτων (Η z ) και επιτρέπει την άμεση εφαρμογή ακουστικών βαρηκοΐας στις περιπτώσεις που κρίνεται απαραίτητο.

Πριν ακολουθηθεί η δεύτερη μέθοδος εξέτασης της ακοής ο Ω.Ρ.Λ. ιατρός ελέγχει το τύμπανο και το μέσω αυτί του ατόμου. Αν το άτομο προς εξέταση έχει υπερβολική συσσώρευση κεριού, αυτή πρέπει να αφαιρεθεί πριν την μέτρηση. Αμέσως μετά ακολουθεί η τυμπανομετρία. Στόχος αυτής της εξέτασης είναι κυρίως να ελέγξει ο ιατρός ότι το άτομο δεν πάσχει από κάποια μόλυνση ή φλεγμονή του μέσου αυτιού (ωτίτιδα) η οποία θα επηρεάσει το αποτέλεσμα της τονικής ακουομετρίας.Β. Τονική Ακουομετρία. Εφαρμόζονται στα άτομα ακουστικά παρόμοια με αυτά που ακούμε μουσική. Μέσα από αυτά διοχετεύονται ήχοι διαφορετικών συχνοτήτων σε διαφορετικές εντάσεις (προοδευτικά σε μεγαλύτερη ένταση). Κατά την εξέταση χρειάζεται απόλυτη συνεργασία για να καταχωρηθούν σωστά οι ήχοι που το άτομο αντέδρασε. Στην περίπτωση που εξετάζεται ένα παιδί, όταν αντιδρά στους ήχους (ακούει) μπορεί να παίξει με ένα συγκεκριμένο παιχνίδι. Στην περίπτωση του ενήλικα ειδοποιεί είτε με τεχνικά μέσα, είτε γνέφοντας ότι άκουσε τον ήχο από τα ακουστικά.. Αξίζει να σημειωθεί ότι για να είναι αξιόπιστα τα αποτελέσματα, το άτομο βρίσκεται σε ένα περιβάλλον στείρο από εξωτερικούς θορύβους ή ακόμα καλύτερα σε ένα ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο με κλειστή πόρτα το οποίο δεν τον διαπερνά κανένας εξωτερικός ήχος ( sound proof room ). To αποτέλεσμα είναι μια γραφική απεικόνιση της ακοής ενός ατόμου καταγεγραμμένη από τον ιατρό, το Ακουόγραμμα. Είναι ο χάρτης της ακοής του. Ο οριζόντιος άξονας αναγράφει τις συχνότητες του ήχου και ο κάθετος άξονας την ένταση του ήχου

Γ. Ομιλητική Ακουομετρία. Μοιάζει με την εξέταση της τονικής ακουομετρίας, μόνο που σε αυτή την περίπτωση το άτομο που εξετάζεται δέχεται λέξεις σε αντίθεση με τους ήχους της τονικής ακουομετρίας.

Δ. Ακουομετρία Ελευθέρου Πεδίου . Συνήθως αυτή η εξέταση πραγματοποιείται για να καταγραφούν τα οφέλη που απολαμβάνει ένα άτομο από τη χρήση των ακουστικών βαρηκοίας. Συγκρίνοντας τα αποτελέσματα του τονικού ακουογράμματος με τα αποτελέσματα του ακουογράμματος ελευθέρου πεδίου βλέπουμε το κέρδος ( gain ) των ακουστικών και αποφασίζουμε αν χρειάζεται να γίνει μια νέα ρύθμιση.

Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι όλες οι προαναφερόμενες εξετάσεις είναι τελείως ανώδυνες.
Τύποι Βαρηκοΐας

Τύποι Βαρηκοΐας

Σύμφωνα με το «πώς ακούμε» μπορούμε να κατανοήσουμε τους ακόλουθους τύπους βαρηκοίας οι οποίοι αναφέρονται σε κάθε απόκλιση από την φυσιολογική λειτουργία και η οποία αποτελεί παθολογία. Ο κάθε τύπος βαρηκοίας εμφανίζεται ξεχωριστά σε κάθε ένα συγκεκριμένο ανατομικό μέρος του αυτιού.

Βαρηκοΐα αγωγιμότηταςΗ μείωση της ακοής οφείλεται σε δυσκολία της μεταφοράς του ήχου από τον έξω ακουστικό πόρο στο έσω αυτί. Η βλάβη είναι μηχανικής φύσης (όπως όταν σκουριάσει κάποιο μεταλλικό έμβολο) και εντοπίζεται σε όργανα του έξω και κυρίως του μέσου αυτιού. Το έσω αυτί παραμένει ανέπαφο με αποτέλεσμα η ακοή να επηρεάζεται μόνο όσον αφορά την ένταση. Δηλαδή το άτομο μπορεί να ακούσει όλους τους ήχους αλλά είναι σαν να έχει βαμβάκι στα αυτιά του.

Η βαρηκοΐα αγωγιμότητας συνήθως αντιμετωπίζεται με χειρουργική επέμβαση ή χορήγηση φαρμάκων) και μπορεί να προκαλέσει απώλεια ακοής μέχρι και 60 dB HL (ουδός ακοής) δηλαδή ελαφρού ως μέτριου προς σοβαρού βαθμού.

Διαβάστε το «τύποι ακουστικών βαρηκοίας», «τύποι κοχλιακών εμφυτευμάτων», «εκπαίδευση παιδιών με βαρηκοία», «εκπαίδευση ενηλίκων με βαρηκοία».

Βαρηκοΐα Αντιλήψεως ή Νευροαισθητήριος ΒαρηκοΐαΗ μείωση της ακοής έχει προκληθεί είτε από αισθητηριακή βλάβη (του οργάνου της ακοής, δηλαδή του οργάνου Corti που βρίσκεται) στον κοχλία, είτε από νευρολογική βλάβη δηλαδή δυσλειτουργία του ακουστικού νεύρου στην περιοχή που βρίσκεται ανατομικά αμέσως μετά τον κοχλία (Μονάδα Ειδικής Αγωγής Κωφών Π.Τ.Δ.Ε Παν/μίου Πατρών, 1999). Η νευροαισθητήριος βαρηκοία αντιμετωπίζεται με χρήση ακουστικών βαρηκοίας ή με την εφαρμογή κοχλιακών εμφυτευμάτων. Διαβάστε το «τύποι ακουστικών βαρηκοίας», «τύποι κοχλιακών εμφυτευμάτων», «εκπαίδευση παιδιών με βαρηκοία», «εκπαίδευση ενηλίκων με βαρηκοία».

Βαρηκοΐα Μικτού τύπουΣτη βαρηκοΐα μικτού τύπου έχουμε βλάβη τόσο στο μέσο όσο και στο έσω αυτί.

Είδη ακουστικών

Είδη ακουστικών


 • Ακουστικό Ενδοωτιαίου τύπου
 • Ακουστικό Ενδοκαναλικού τύπου ή τελείως μέσα στον ακουστικό πόρο (αόρατο)
 • Ακουστικό Οπισθωτιαίου τύπου
 • Κοχλιακά εμφυτεύματα

Σε γενικές γραμμές όλα τα ακουστικά αποτελούνται από Μικρόφωνο που συλλέγει τους περιβαλλοντικούς ήχους και τους οδηγεί στο εσωτερικό επεξεργαστή του ακουστικού που θα τους ενισχύσει και θα τους οδηγήσει ενισχυμένους σε ένταση στο τύμπανο και στον κοχλία του ατόμου που το φορά. Θα ακολουθήσει δηλαδή το «παραδοσιακό δρόμο» για την ακοή. Ο τεχνικός των ακουστικών θα ρυθμίσει τον επεξεργαστή του ακουστικού ούτως ώστε να ταιριάζει με το ακουόγραμμα του ατόμου που το φορά.

Όλα τα ακουστικά δεν κάνουν για όλους τους ανθρώπους, όπως όλα τα γυαλιά δεν κάνουν για όλους τους μύωπες.

Τα βαρήκοα παιδιά αναπτύσσονται πολύ γρήγορα και ως φυσικό επακόλουθο μεταβάλλονται οι διαστάσεις του αυτιού τους (κανάλι πριν το τύμπανο) πολύ συχνά. Χρειάζονται τακτικά αλλαγές και εφαρμογή νέων εκμαγείων ούτως ώστε να εφαρμόζει ακριβώς το ακουστικό στο αυτί του παιδιού. Για αυτό το λόγο η καλύτερη επιλογή ακουστικού για τα παιδιά είναι το οπισθωτιαίο . Σε μερικές περιπτώσεις οι γονείς ή άλλοι συγγενείς επιδιώκουν την αγορά άλλου τύπου ακουστικού με την ελπίδα ότι η βαρηκοΐα δε θα γίνεται αντιληπτή από τρίτους . Αν πιστεύετε ότι έχετε παρόμοιες ανησυχίες τότε θα άξιζε να διαβάσετε το «στάδια αποδοχής του εαυτού μου, του συντρόφου μου ή του παιδιού μου».

Αξίζει να σημειωθεί ότι το ίδιο ισχύει και για το κοχλιακό εμφύτευμα. Δεν είναι η ενδεδειγμένη λύση για όλα τα βαρήκοα άτομα. Επίσης θα πρέπει να λάβουμε σοβαρά υπόψιν μας την ηλικία εφαρμογής ενός κοχλιακού εμφυτεύματος αλλά και άλλους παράγοντες που θα οδηγήσουν στην επιτυχία της χρήσης του.
Στην διεπιστημονική ομάδα "Εύλογον" υπάρχουν εξειδικευμένοι επιστήμονες για τον έλεγχο της ρύθμισης του κοχλιακού εμφυτεύματος όπως και για την ατομική στοχοθεσία της αποκατάστασης του.
Εκπαίδευση ενός βαρήκοου παιδιού
Εκπαίδευση ενός βαρήκοου παιδιού.Το βαρήκοο παιδί «γεννιέται ακουστικά» όταν αρχίζει την εφαρμογή των ακουστικών του. Το παιδί χρειάζεται χρόνο εξοικείωσης με το βοήθημα του ακουστικού ή του κοχλιακού εμφυτεύματος . Χρειάζεται να θυμόμαστε ότι τα ακουστικά βοηθήματα δεν προσφέρουν την ακοή όπως την αντιλαμβανόμαστε οι περισσότεροι άνθρωποι και για αυτό έχουν τους περιορισμούς τους που οφείλουμε να λαμβάνουμε υπ' όψιν μας. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για αυτό παρακολουθήστε το « περιορισμοί ακουστικών βαρηκοίας » www.youtube.com/watch?v=sH3QMd_zrqU ή ένα βίντεο σχετικό με την « ακοή μέσα από ακουστικά βαρηκοίας » https://www.youtube.com/watch?v=1l37lzLIgQU (απολογούμαστε που και τα δύο είναι στα αγγλικά). Είναι εντυπωσιακό πως έχει εκπαιδευτεί τόσο αποτελεσματικά η έφηβη στο πρώτο βίντεο, ώστε να νιώθει τόσο άνετα να μιλά για τη χρήση τους.

Η ταχύτητα με την οποία θα μάθει ένα βαρήκοο παιδί να αναγνωρίζει τους περιβαλλοντικούς ήχους και την ομιλία είναι μια συνάρτηση με τις ακόλουθες μεταβλητές: βαθμός βαρηκοΐας, ηλικία που εφάρμοσε τα ακουστικά ή το κοχλιακό εμφύτευμα, ηλικία έναρξης της θεραπευτικής παρέμβασης, προσωπικότητα και νοημοσύνη του παιδιού καθώς και συνεργασία των γονιών με την θεραπευτική ομάδα. Όλοι αυτοί οι παράγοντες διαφοροποιούνται από παιδί σε παιδί με αποτέλεσμα να οδηγούν σε πορεία με διαφορετική ταχύτητα και εξέλιξη του καθενός.

Είναι σημαντικό να μην συγκρίνουμε το ένα παιδί με το άλλο, αλλά μόνο να παρακολουθούμε την ατομική εξέλιξη του καθενός με συστηματική καταγραφή της προόδου του.

Οι ειδικοί θεραπευτές της διεπιστημονικής ομάδας « ΕΥΛΟΓΟΝ » έχουν επιλέξει να ακολουθούν εξατομικευμένη παρέμβαση στο κάθε άτομο . Σε μηνιαίες συναντήσεις θεραπευτών και πιο συχνά όταν αυτό κριθεί απαραίτητο, οι θεραπευτές συζητούν το κάθε περιστατικό ξεχωριστά και αποφασίζουν για τις επιλογές του προγράμματος του. Ο ατομικός του φάκελος ενημερώνεται σε κάθε συνεδρία–συνάντηση που παρακολουθεί το παιδί από τον αντίστοιχο θεραπευτή.

Οι στόχοι του κάθε μήνα εγγράφως παραδίδονται στους γονείς από κάθε θεραπευτή ξεχωριστά, του δίνεται η δυνατότητα να παρακολουθεί περιοδικά από καθρέφτη μονής κατευθύνσεως την θεραπευτική αγωγή και εκπαιδεύεται να εφαρμόζει την ίδια τακτική συμπεριφοράς ή επικοινωνίας και στο σπίτι. Οι γονείς θεωρούνται ενεργά μέλη της θεραπευτικής ομάδας. Συχνή είναι επίσης η επικοινωνία με τους θεράποντες ιατρούς, για να συζητηθούν ενδεχόμενες επιπλοκές, ή αποτελέσματα περιοδικών ιατρικών εξετάσεων.

Συνεργασία του παιδιού με τους ενήλικες – θεμέλια πρώτης επικοινωνίας πρόγραμμα πρώιμης παρέμβασης/ειδικό παιδαγωγικό πρόγραμμα

Παράλληλα με το πρόγραμμα λογοθεραπείας, στην προσέγγιση της διεπιστημονικής ομάδας « ΕΥΛΟΓΟΝ », θεωρείται απαραίτητη πολύ συχνά η συμμετοχή του παιδιού σε πρόγραμμα πρώιμης παρέμβασης. Το πρόγραμμα εφαρμόζεται από Ειδικό Παιδαγωγό ή Παιδοψυχολόγο και είναι το πρώτο σκαλοπάτι για την επικοινωνία με το παιδί. Στοχεύει στο να του μάθει να συνεργάζεται με θεραπευτές και γονείς και να γεφυρώσει την οποιαδήποτε απόκλιση υπάρχει στο γνωστικό τομέα (έννοιες χώρου, χρόνου, ποιότητος, προμαθηματικές έννοιες κ.α) σε σχέση με τους συνομηλίκους του. Ακόμα θα βελτιώσει τη βλεμματική επαφή, την ικανότητα μίμισης και τη συγκέντρωση προσοχής του παιδιού.

Μέσα από το πρόγραμμα πρώιμης παρέμβασης συχνά οι γονείς, αν το επιθυμούν μπορούν να έρχονται σε επαφή με γονείς που ήδη έχουν αντιμετωπίσει παρόμοιες δυσκολίες και να μοιραστούν τις ανησυχίες τους και να ακούσουν τις δικές τους συμβουλές.

Κατανόηση του προφορικού λόγου- χειλεοανάγνωση

Συγχρόνως με το πρόγραμμα της πρώιμης παρέμβασης, εφαρμόζεται στην προσέγγιση της διεπιστημονικής ομάδας « ΕΥΛΟΓΟΝ » η εκπαίδευση του παιδιού στην χειλεοανάγνωση όταν αυτό είναι χρήστης ακουστικών βαρηκοίας.

Ο Παθολόγος Λόγου θα διδάξει την πρώτη μορφή λεκτικής επικοινωνίας μέσω της χειλεοανάγνωσης όπου γίνεται κατανοητό ότι η κίνηση των χειλιών συμβολίζει μια συγκεκριμένη λέξη-ενέργεια, αντικείμενο ή έννοια.

Τα άτομα με βαρηκοία μαθαίνουν να αναγνωρίζουν τους ήχους-κινήσεις που τους περιβάλλουν και την σύνθεση των ήχων που απαρτίζουν μία λέξη και τελικά αναγνωρίζουν και ονοματίζουν ένα αντικείμενο. Ο Λογοθεραπευτής θα χρησιμοποιήσει διαφορετικά μέσα (οπτικά, απτικά και ηχητικά) για να προκαλέσει το παιδί να επικοινωνήσει και να μπορέσει να παράγει ήχους με μίμιση που αργότερα θα γίνουν ομιλία.

Όταν το παιδί δεν κατανοεί αυτό που επαναλαμβάνει δεν υπάρχει επικοινωνία. Πάντοτε σε όλα τα συστήματα επικοινωνίας η κατανόηση προηγείται της εκφοράς.

Η χειλεοανάγνωση θεωρείται επίσης πολύ σημαντική διότι ενισχύει το μήνυμα που λαμβάνει ένα άτομο με δυσκολία στην ακοή όταν τα ακουστικά του βοηθήματα δεν επαρκούν , όπως στην περίπτωση της συμμετοχής του σε μια πολυπρόσωπη εκδήλωση ή ακόμα και στην θορυβώδη συχνά κουζίνα του σπιτιού του.

Πρόγραμμα Λογοθεραπείας

Πρόγραμμα Λογοθεραπείας

 • Α. Λεξιλόγιο
 • Β. Άρθρωση
 • Γ. Μορφολογία
 • Δ. Δομή
 • Ε. Προσωδία (τονισμός)
 • Ζ. Μέθοδοι Επικοινωνίας
 • Η. Ακουστική ΔιάκρισηΟ Παθολόγος Λόγου της ομάδας του « ΕΥΛΟΓΟΝ » έχοντας εδραιώσει μια καλή συνεργασία με το παιδί και σε συμφωνία με το παιδαγωγικό πρόγραμμα του διαφοροποιεί και εμπλουτίζει τους στόχους του. Για κάθε άτομο που χρήζει ειδική αγωγή, η ομάδα οργανώνει το εξατομικευμένο πρόγραμμα του .

Οι στόχοι της λογοθεραπευτικής παρέμβασης είναι η άρτια άρθρωση των λέξεων και ο εμπλουτισμός του λεξιλογίου , η δομή και η μορφολογία (γραμματική) του λόγου, ο τονισμός της λέξης και της πρότασης. Η ελληνική γλώσσα είναι μια γλώσσα πλούσια σε μορφολογικά στοιχεία , καταλήξεις ρημάτων ουσιαστικών και επιθέτων σε τρία γένη τα οποία έχουν πλέον της μίας κύριας κατάληξης. Για παράδειγμα στα ουδέτερα καταλήγουν σε –ι ή σε –ο ή σε –μα ή σε –ος. Συγκρινόμενη η γλώσσα μας με την αγγλική είναι άνιση θα λέγαμε η σύγκριση της ταχύτητας που ένα ελληνόπουλο βαρήκοο παιδί μαθαίνει και χρησιμοποιεί τα μορφολογικά στοιχεία σε σχέση με ένα αμερικανόπουλο βαρήκοο παιδί. Παρ'όλα αυτά είναι εντυπωσιακό πόσο τα παιδιά καταφέρνουν με τη σωστή καθοδήγηση να κατακτήσουν τους μορφολογικούς στόχους τους και να επικοινωνούν με επάρκεια.

Οι θεραπευτές της ομάδας « ΕΥΛΟΓΟΝ » χρησιμοποιούν διαφορετικές μεθόδους επικοινωνίας για να μπορέσουν να πλησιάσουν και να επικοινωνήσουν ουσιαστικά με τα βαρήκοα παιδιά . Ο στόχος της θεραπευτικής ομάδας είναι το παιδί να επικοινωνεί λεκτικά και να γίνει τελείως ανεξάρτητο .

Ακουστική-Προφορική μέθοδος

Ο στόχος της ακουστικής/προφορικής μεθόδου είναι να ενισχυθούν τα παιδιά να αναπτύξουν τον προφορικό τους λόγο και τις ακαδημαϊκές εκείνες δεξιότητες που πρέπει να διαθέτουν, ούτως ώστε να ενταχθούν με επιτυχία σε ένα σχολείο ακουόντων και να εργαστούν και να ζήσουν σε μια ευρύτερη κοινωνία. Με αυτό τον ορίζοντα τα παιδιά εκπαιδεύονται σε ένα εντατικό πρόγραμμα. Στην ακουστική-προφορική μέθοδο υπάρχει έμφαση στη μεγιστοποίηση της χρήσης της υπολοιπόμενης ακοής ενός παιδιού μέσω της εξάσκησής της και της δυνατότητάς του να την χρησιμοποιήσει. Όπως και έμφαση στη χρησιμοποίηση της χειλεοανάγνωσης (οπτικών τεχνικών), ως συμπλήρωμα της ακοής για να διδαχθεί η ομιλία στα παιδιά που είναι χρήστες ακουστικών βαρηκοίας.

Στους χρήστες των κοχλιακών εμφυτευμάτων, θα ακολουθηθεί η διαδικασία εκπαίδευσης τους ώστε να ενισχυθεί η κατανόηση και η εκφορά του προφορικού λόγου, παράλληλα με την ρύθμιση του κοχλιακού τους εμφυτεύματος, ιδιαίτερα το πρώτο κρίσιμο χρόνο λειτουργίας της συσκευής.

Ο Θεραπευτής της ομάδας του «ΕΥΛΟΓΟΝ» επιδιώκει να οργανώσει μια αμφίδρομη σχέση με το γονέα —όπου ο Θεραπευτής εκπαιδεύει το γονέα πώς να διδάξει το παιδί να επικοινωνεί προφορικά και ο γονέας ενημερώνει τον Θεραπευτή για την πρόοδο και τη χρήση του παιδιού της επικοινωνίας έξω από τον κλινικό χώρο, έτσι ώστε νέοι στόχοι να μπορούν να τεθούν και η αποτελεσματικότητα της ειδικής αγωγής να μεγιστοποιηθεί .

Διάκριση ήχων (ακουστική οξύτητα φωνημάτων και περιβαλλοντικών ήχων) & Προέλευση ήχου μέσα στο χώρο (τοποθέτηση).

Η διεπιστημονική ομάδα του « ΕΥΛΟΓΟΝ » βασιζόμενη σε ερευνητικά δεδομένα και σε θεραπευτικές εφαρμογές τεχνικών δυτικοευρωπαικών κέντρων αποκατάστασης έχει συμπεριλάβει την εξάσκηση της διάκρισης των ήχων (ακουστική οξύτητα φωνημάτων και περιβαλλοντικών ήχων) καθώς και την προέλευση ήχου μέσα στο χώρο (τοποθέτηση) στην στοχοθεσία του προγράμματος παιδιών με μειωμένη ακοή.

Οι ήχοι που περιβάλλουν το άτομο είναι άγνωστοι και χρειάζεται χρόνο για να τους αναγνωρίζει και να εξοικειωθεί με τις ιδιότητες τους.

Ο Λογοθεραπευτής του «ΕΥΛΟΓΟΝ» θα χρησιμοποιήσει μουσικά όργανα για να διδάξει την ένταση και την χροιά του ήχου, τον τονισμό και την μελωδικότητα στην φωνή, την διάκριση των ήχων, τον προσανατολισμό του ήχου και την ανάπτυξη ακουστικής μνήμης. Ενθαρρύνεται η πρώτη επικοινωνία χρησιμοποιώντας ως μη λεκτικό μέσο τη μουσική. Η ομιλία είναι μια σύνθεση από ήχους διαφορετικών συχνοτήτων και εντάσεων η επεξεργασία της από το βαρήκοο παιδί απαιτεί σύνθετη σκέψη και οδηγεί το θεραπευτή να χρησιμοποιεί μέσα όπως ο ηλεκτρονικός υπολογιστής με γραφική παράσταση των ήχων άλλα οπτικά ή απτικά μέσα.

Ένταξη του βαρήκοου παιδιού σε σχολείο με παράλληλη ενίσχυση ή συνοδό και συνεργασία με τους δασκάλους. (όταν το παιδί μπορεί να επικοινωνήσει με επάρκεια στον προφορικό του λόγο)

Ο Ειδικός θεραπευτής της ομάδας «ΕΥΛΟΓΟΝ» θα μεταδώσει στο παιδί τη σχέση που υπάρχει μεταξύ των ήχων που παράγει με το στόμα και την κωδικοποίηση τους σε γράμματα. Θα του μάθει να διαβάζει και να γράφει και θα χρησιμοποιήσει ενισχυτική αγωγή, παράλληλα με την παρακολούθηση της σχολικής τάξης. Επίσης θα έρθει σε επικοινωνία με τον δάσκαλο της τάξης και θα του προτείνει μεθόδους επικοινωνίας και ενίσχυσης του συγκεκριμένου μαθητή. Ακόμη μπορεί ως συνοδός μετά από συνεννόηση με τους γονείς και το δάσκαλο να παρακολουθήσει τη σχολική πορεία του μαθητή και να προτείνει επί τόπου εκπαιδευτικές λύσεις για την εξυπηρέτηση του μαθητή.

Ψυχολογική Στήριξη

Θα χρειαστεί σε όλη αυτή την προσπάθεια να οχυρώσουμε το βαρήκοο παιδί και την οικογένεια του. Θα μάθουν να μην ξεχωρίζουν και να μην έχουν ευνοική συμπεριφορά απέναντί του. Να υποστηριχθεί η οικογένεια για να αναγνωρίσει τα ιδιάιτερα ταλέντα του παιδιού της και να το κάνει να αγωνίζεται και να διεκδικεί τα δικαιώματά του στην ομάδα. Να νιώθει περήφανο για τις κατακτήσεις του και μοναδικό όπως άλλωστε είναι. Αξιαγάπητο!

Προστατέψτε την ακοή σας

• Αν επιθυμείτε να κατανοήσετε το λόγο που όσο μεγαλώνουμε χάνουμε την ακουστική μας οξύτητα παρακολουθήσετε το ενημερωτικό βίντεο στο ακόλουθο link

https://www.youtube.com/watch?v=VxcbppCX6Rk

Κοχλιακά εμφυτεύματα

Κοχλιακά εμφυτεύματα

Α. Τι είναι κοχλιακό εμφύτευμα; Πώς ακούμε με αυτό;

Το βίντεο λειτουργίας του κοχλιακού εμφυτεύματος έχει επιλεχθεί λόγω του ότι οι εικόνες συνοδεύονται από γραπτό κείμενο, που θα έκανε ευκολότερη την παρακολούθησή του από Έλληνες. Σε καμία περίπτωση δεν υποστηρίζουμε ή διαφημίζουμε την συγκεκριμένη εταιρεία, η οποία είναι καθόλα αξιόπιστη, όπως και άλλες στο είδος της. Η επιλογή του κοχλιακού εμφυτεύματος είναι θέμα συζήτησης με το χειρούργο που θα πραγματοποιήσει την επέμβαση.

Β. Προγραμματισμός Κοχλιακών Εμφυτευμάτων

Γ. Επιτυχία κοχλιακών Εμφυτευμάτων

Δ. Είδη κοχλιακών εμφυτευμάτωνΤι είναι κοχλιακό εμφύτευμα; Πώς ακούμε με αυτό;

Τα κοχλιακά εμφυτεύματα εμφανίστηκαν στη δεκαετία του ΄70 για να βοηθήσουν τα άτομα που παρουσίαζαν σοβαρή βαρηκοία και που είχαν μικρό ή και κανένα όφελος από τα ακουστικά βαρηκοίας . Έχοντας διαβάσει το « πώς ακούμε » γνωρίζετε ότι το αυτί έχει την ικανότητα να μετατρέψει τον ήχο σε ηλεκτρικά ερεθίσματα τα οποία μέσω του ακουστικού νεύρου μεταφέρονται στον εγκέφαλο, ο οποίος τα αναγνωρίζει και τα κατηγοριοποιεί.

Ένα κοχλιακό εμφύτευμα προσπαθεί να μιμηθεί τον ίδιο τρόπο μετάδοσης του ήχου. Μετά τη χειρουργική επέμβαση και τον προγραμματισμό των καναλιών η ηλεκτρονική αυτή συσκευή μπορεί και στέλνει σε μορφή ηλεκτρικών εκκενώσεων τα ηχητικά ερεθίσματα στον εγκέφαλο, προσπερνώντας τα κατεστραμμένα κύτταρα.

Το κοχλιακό εμφύτευμα εφαρμόζεται χειρουργικά σε ένα άτομο συνήθως μόνο στο ένα του αυτί, σε εκείνο που παρουσιάζει τις πιο φτωχές αντιδράσεις στην εξέταση της ακοής. Η επιλογή του κοχλιακού εμφυτεύματος και η απόφαση για το αν το συγκεκριμένο βαρήκοο άτομο θα ωφεληθεί από την εφαρμογή του Κ.Ε. είναι απόφαση της διεπιστημονικής ομάδας των Κ.Ε. καθώς και του ίδιου του υποψηφίου ή των συγγενών του όταν αυτός είναι ανήλικος.

Προγραμματισμός Κοχλιακών Εμφυτευμάτων

Μετά την χειρουργική επέμβαση το βαρήκοο άτομο δεν ακούει. Θα χρειαστεί να περάσει ένα σύντομο χρονικό διάστημα λίγων ημερών για να επουλωθεί το τραύμα και να γίνει ο πρώτος προγραμματισμός των καναλιών του κοχλιακού εμφυτεύματος. Θα ακολουθήσουν αρκετές ακόμα συναντήσεις για τον προγραμματισμό των καναλιών της συσκευής, δεδομένου ότι χρειάζεται για τα επόμενα δύο χρόνια μετά την επέμβαση το βαρήκοο άτομο να δέχεται προοδευτικά μεγαλύτερο εύρος ήχων όσον αφορά την συχνότητα και την ένταση, παράλληλα με την εκπαίδευση που δέχεται για να αναγνωρίζει και να κατηγοριοποιεί τα νέα ερεθίσματα στον εγκέφαλό του.

Ένα βαρήκοο παιδί που δέχεται για πρώτη φορά ηχητικά μηνύματα μετά την εφαρμογή του Κ.Ε. αν αυτά είναι ιδιαίτερα έντονα μπορεί να φοβηθεί ή και να αισθανθεί πόνο. Για αυτό το λόγο ο προγραμματισμός των καναλιών του Κ.Ε. είναι ιδιαίτερα σημαντικό κομμάτι στην αποκατάσταση και την εξέλιξη του βαρηκόου ατόμου και χρειάζεται να γίνεται από εξειδικευμένα άτομα. Επίσης οφείλει να υπάρχει αμφίδρομη επικοινωνία ανάμεσα στον προγραμματιστή και τον Λογοθεραπευτή που ακολουθεί την θεραπεία του ατόμου για να ενημερώνει τον πρώτο σε ποιούς ήχους το βαρήκοο άτομο παρουσιάζει φτωχές αντιδράσεις και ο δεύτερος να δέχεται ενημέρωση σχετικά με τη νέα ρύθμιση της συσκευής. Η διεπιστημονική ομάδα «ΕΥΛΟΓΟΝ» έχει επιλέξει να στέλνει εγγράφως τις αντιδράσεις αναγνώρισης των ήχων των διαφορετικών συχνοτήτων και της ομιλίας από το βαρηκόο άτομο στον εκάστοτε προγραμματιστή της συσκευής διευκολύνοντας με αυτό τον τρόπο τον προγραμματισμό των καναλιών της συσκευής.


Επιτυχία κοχλιακών Εμφυτευμάτων

Ένα σημαντικό πρόβλημα στον τομέα των κοχλιακών εμφυτευμάτων παραμένει η πρόβλεψη της αποτελεσματικότητας του κοχλιακού εμφυτεύματος. Στην παγκόσμια βιβλιογραφία έχουν καταγραφεί περιστατικά τα οποία μπόρεσαν να επικοινωνούν με επάρκεια και χωρίς να έχουν βλεμματική επαφή με τον συνομιλητή τους (π.χ. χρήση τηλεφώνου) και άλλα περιστατικά τα οποία σημείωσαν μικρότερη επάρκεια στην προφορική τους επικοινωνία τους και μερικά με πραγματικά πολύ φτωχά αποτελέσματα.

Λόγω του ότι δεν υπάρχει ακριβής ορισμός του τι σημαίνει «επιτυχία» στην λειτουργία και εφαρμογή του κοχλιακού εμφυτεύματος, κάθε θεραπευτική ομάδα που αναλαμβάνει την επέμβαση και ρύθμιση των κοχλιακών εμφυτευμάτων (συνήθως σε μεγάλα νοσοκομεία) ορίζει και γνωρίζει τα ποσοστά επιτυχίας των περιστατικών της.

Όταν οι οικείοι ενός ατόμου με βαρηκοία αναζητούν την νοσοκομιακή ομάδα που θα συνεργαστούν, θα πρέπει να θυμούνται να συζητούν τις προσδοκίες που θα έχουν μετά την τοποθέτηση και λειτουργία των καναλιών του κοχλιακού εμφυτεύματος, όπως και το χρονικό διάστημα εκπαίδευσης που θα χρειαστεί ιδιαίτερα για τα παιδιά (που αντιμετωπίζουν νευροαισθητήρια βαρηκοία από τη βρεφική τους ηλικία) ούτως ώστε να συνειδητοποιούν ότι μετά την επέμβαση το παιδί τους ουσιαστικά μόλις «γεννιέται» ακουστικά.


Είδη κοχλιακών εμφυτευμάτων

Τα κοχλιακά εμφυτεύματα διαφοροποιούνται μεταξύ τους είτε στον τρόπο επεξεργασίας του ήχου που θα μεταφέρουν στον εγκέφαλο είτε στον αριθμό των ηλεκτροδίων – καναλιών. Τα πρώτα Κ.Ε. ήταν μονοκάναλα με πολύ φτωχά αποτελέσματα. Τα σύγχρονα Κ.Ε. είναι πολυκάναλα . Το κάθε ηλεκτρόδιο-κανάλι είναι προγραμματισμένο να ενεργοποιείται σε ένα συγκεκριμένο εύρος συχνοτήτων. Αν ανατρέξετε στο «πως ακούμε » θα βρείτε ποιές συχνότητες ακούει και χρησιμοποιεί στην ομιλία του ο άνθρωπος. Εννοείται ότι χωρίς να γίνονται υπερβολές, έρευνες υποστηρίζουν ότι η ενεργοποίηση ουσιαστικά μόνο τριών καναλιών μπορεί να βοηθήσει ουσιαστικά στην εκπαίδευση του προφορικού λόγου στα παιδιά. Ο μεγαλύτερος αριθμός καναλιών δίνει τη δυνατότητα να απολαύσει ο χρήστης τους το κελάϊδημα των πουλιών ή μια συναυλία. Βασιζόμενοι στις μαρτυρίες ενηλίκων που είχαν απώλεια ακοής σε μεγάλη ηλικία, γνωρίζουμε ότι ο ήχος που τελικά λαμβάνουν είναι ένας ηλεκτρονικός ήχος όπως αυτός των ρομπότ.

Δυσκολεύομαι να ακούσω... χρειάζομαι λογοθεραπεία;

• Αν επιθυμείτε να κατανοήσετε το λόγο που όσο μεγαλώνουμε χάνουμε την ακουστική μας οξύτητα παρακολουθήσετε το ενημερωτικό βίντεο στο ακόλουθο link

https://www.youtube.com/watch?v=VxcbppCX6Rk