Πρόγραμμα Συνοδού για την ομαλή ένταξη στη σχολική ομάδα

Α. Ένταξη του βαρήκοου παιδιού σε σχολείο με παράλληλη ενίσχυση ή συνοδό και συνεργασία με τους δασκάλους (όταν το παιδί μπορεί να επικοινωνήσει με επάρκεια στον προφορικό του λόγο).

Ο Ειδικός θεραπευτής της ομάδας «ΕΥΛΟΓΟΝ» θα μεταδώσει στο παιδί τη σχέση που υπάρχει μεταξύ των ήχων που παράγει με το στόμα και την κωδικοποίηση τους σε γράμματα. Θα του μάθει να διαβάζει και να γράφει και θα χρησιμοποιήσει ενισχυτική αγωγή, παράλληλα με την παρακολούθηση της σχολικής τάξης. Επίσης θα έρθει σε επικοινωνία με τον δάσκαλο της τάξης και θα του προτείνει μεθόδους επικοινωνίας και ενίσχυσης του συγκεκριμένου μαθητή. Ακόμη μπορεί ως συνοδός μετά από συνεννόηση με τους γονείς και το δάσκαλο να παρακολουθήσει τη σχολική πορεία του μαθητή και να προτείνει επί τόπου εκπαιδευτικές λύσεις για την εξυπηρέτηση του μαθητή.

Β. Ένταξη των παιδιών με ΔΑΔ ή σοβαρές επικοινωνιακές δυσκολίες ή δυσκολία στην συμπεριφορά, στα σχολεία.

Η ένταξη παιδιού με ΔΑΔ ή άλλη δυσκολία σε γενικό σχολείο πραγματοποιείται με συνοδεία ειδικού θεραπευτή.

Στόχος η βελτίωση της αμοιβαίας κοινωνικής συναλλαγής του παιδιού με ΔΑΔ με συνομήλικους, η βέλτιστη επικοινωνία του με τους εκπαιδευτικούς και η συμμετοχή του στην μαθησιακή διαδικασία.

Για την επίτευξη του προγράμματος ένταξης χρειάζεται να ικανοποιηθούν τα ακόλουθα κριτήρια:

  • αυτοέλεγχος συμπεριφοράς
  • έκφραση αναγκών με κοινωνικά αποδεκτούς τρόπους
  • ακολουθία κανόνων παιχνιδιού
  • εκτέλεση ατομικών και ομαδικών οδηγιών της δασκάλας
  • μάθηση μέσω παρατήρησης
  • λήψη πρωτοβουλιών κοινωνικής συναλλαγής

Προγράμματα συνεχούς εκπαίδευσης

Επαγγελματικός Προσανατολισμός

Διαβάστε περισσότερα..

Χρήση του πιστοποιημένου τέστ προσωπικότητας 16 PF® χρησιμοποιείται εκτεταμένα στην συμβουλευτική-ψυχοθεραπεία, για σκοπούς επαγγελματικού προσανατολισμού αλλά και σε χώρους ανάπτυξης και οργάνωσης ανθρώπινου δυναμικού για την επιλογή προσωπικού.

Η επιλογή της ακαδημαϊκής κατεύθυνσης που θα ακολουθήσει ένας έφηβος αποτελεί μία από τις σημαντικότερες αποφάσεις που θα λάβει, η οποία θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό την επαγγελματική του αποκατάσταση αλλά και την προσωπική και επαγγελματική του επιτυχία.

Η επιλογή αυτή, για να είναι όσο το δυνατόν πιο επιτυχημένη, εκτός από χαρακτηριστικά της αγοράς και της κοινωνίας μέσα στη οποία σχεδιάζει να ζήσει μελλοντικά ο έφηβος, πρέπει να λαμβάνει υπόψιν της και παραμέτρους της προσωπικότητας του εφήβου όπως π.χ. τα ταλέντα του, τις προτιμήσεις του, τις αδυναμίες του, τις αξίες του κλπ.

Έτσι, εκτός από την προσωπική αναζήτηση και την καθοδήγηση της οικογένειας για μία τόσο σημαντική απόφαση, η διεπιστημονική μας ομάδα προτείνει και τη σταθμισμένη αξιολόγηση των παραπάνω χαρακτηριστικών, έτσι ώστε η τελικές απαντήσεις να είναι βασισμένες σε αντικειμενικά κριτήρια και συσχετίσεις προσωπικών χαρακτηριστικών.

Το ψυχομετρικό εργαλείο που χρησιμοποιούμε ονομάζεται 16PF (16 personality factors - 16 χαρακτηριστικά προσωπικότητας) και είναι ένα πολύ γνωστό και αναγνωρισμένο επιστημονικό ερωτηματολόγιο προσωπικότητας που ανέπτυξε πριν μισό περίπου αιώνα ο Dr. Raymond Cattell. Το 16 PF® αποτελεί παγκόσμιο μέτρο αναφοράς (International Standard) καθότι προσδιορίζει με ακρίβεια τις παραμέτρους διαμόρφωσης της ανθρώπινης συμπεριφοράς και τις πτυχές της προσωπικότητας των εξεταζόμενων.

Οι ψυχολόγοι του "ΕΥΛΟΓΟΝ" χρησιμοποιούν τη 5η έκδοσή του, εκσυγχρονισμένη και αναθεωρημένη. Το 16PF-5 έχει σταθμιστεί και μεταφραστεί στα ελληνικά από την εταιρεία Ison Psychometrica. Εμπεριέχει 185 ερωτήσεις από τις οποίες προκύπτει η βαθμολόγηση στις 16 κλίμακες καθώς και συσχετισμοί μεταξύ συγκεκριμένων παραγόντων.

Η διαδικασία αξιολόγησης περιλαμβάνει μία εισαγωγική συνεδρία λήψης ιστορικού (με τον έφηβο και τους γονείς) και μία συνεδρία για την απόδοση και συζήτηση των αποτελεσμάτων. Η απάντηση του ερωτηματολογίου γίνεται από τον έφηβο σε δικό του χρόνο και επιστρέφεται στον σύμβουλο κατόπιν συνεννόησης. Όλες οι συνεδρίες γίνονται μέσω skype, σε προκαθορισμένο χρόνο. Οι χρόνοι εξυπηρέτησης της "Θεραπεία=Ελπίδα" είναι σύντομοι (τα ραντεβού εξυπηρετούνται το αργότερο σε μία βδομάδα από την εκδήλωση ενδιαφέροντος) και με την ολοκλήρωση της διαδικασίας παραδίδεται στους γονείς μία αναλυτικότατη έκθεση με τα ευρήματα του τεστ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το τεστ προσωπικότητας 16 PF® χρησιμοποιείται εκτεταμένα στην συμβουλευτική-ψυχοθεραπεία, για σκοπούς επαγγελματικού προσανατολισμού αλλά και σε χώρους ανάπτυξης και οργάνωσης ανθρώπινου δυναμικού για την επιλογή προσωπικού.

Σεμινάρια για εκπαιδευτικούς

Σχολή γονέων

Σεμινάρια για ειδικούς θεραπευτές