Πως αρθρώνουμε Λόγο;

ΚΥΡΙΑ ΟΡΓΑΝΑ ΑΡΘΡΩΣΗΣΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ:

μαλακή υπερώα= μαλθακή υπερώα

Φωνητικές πτυχές= φωνητικές χορδές


• Αν θέλετε να δείτε σχηματικά πως παράγονται οι ήχοι στο στόμα μας μπορείτε να παρακολουθήσετε το ενημερωτικό βίντεο στο ακόλουθο link https://www.youtube.com/watch?v=hKLbJh6C5ns

• Αν επιθυμείτε να παρακολουθήσετε τον τρόπο με τον οποίο κινούνται οι φωνητικές χορδές κατά την φώνηση, παρακολουθήσετε το ενημερωτικό βίντεο στο ακόλουθο link https://www.youtube.com/watch?v=mJedwz_r2Pc

• Αν επιθυμείτε να το εξηγήσετε σε πολύ μικρά παιδιά μπορείτε να παρακολουθήσετε το ενημερωτικό βίντεο στο ακόλουθο link https://www.youtube.com/watch?v=R17yH0GSDvA


Ο άρτιος συντονισμός κινήσεων των αρθρωτών μηχανισμών (δηλαδή των χειλέων, των μυών του προσώπου, της κάτω γνάθου με τους μύες που την κινούν, των δοντιών, της υπερώας, των φωνητικών χορδών και της γλώσσας) έχει ως αποτέλεσμα τη τέλεια παραγωγή ήχων (φωνημάτων) τα οποία, στο γραπτό λόγο ονομάζονται γραφήματα (γράμματα). Για παράδειγμα όταν θέλουμε να προφέρουμε τον ήχο / m / τα χείλη συγκλίνουν και ανοίγουν απότομα διοχετεύοντας τον αέρα της εκπνοής διαμέσου των
παλλόμενων φωνητικών χορδών προς τη ρινική κοιλότητα. Αντίστοιχα όταν θέλουμε να προφέρουμε τον ήχο / b / όπως στη λέξη μπαμπάς, τα χείλη συγκλίνουν και ανοίγουν απότομα διοχετεύοντας τον αέρα της εκπνοής διαμέσου των παλλόμενων φωνητικών χορδών προς τη στοματική κοιλότητα, ενώ όταν επιθυμούμε να προφέρουμε το φώνημα / p / όπως στη λέξη πάπια, τα χείλη συγκλίνουν και ανοίγουν απότομα διοχετεύοντας τον αέρα της εκπνοής διαμέσου των μη παλλόμενων φωνητικών χορδών προς τη στοματική κοιλότητα.
Ποιά είναι τα χαρακτηριστικά μιας φωνολογικής διαταραχής;

Τα χαρακτηριστικά της ομιλίας ενός ατόμου που παρουσιάζει δυσκολία στη άρθρωση του είναι συνήθως τα κάτωθι:

  • Αντικαταστάσεις φωνημάτων π.χ. /θ elo / >/ felo / (θέλω > φέλω)
  • Παράλειψη φωνημάτων π.χ. / kefali / >/ kefli / (κεφάλι > κεφάι)
  • Παράλειψη αρχικών συλλαβών π.χ. / kapelo / >/ pelo / (καπέλο>πέλο)
  • Φαινόμενα μετάθεσης και αφομοίωσης στα πλαίσια της λέξης π.χ.

/ a δ erfos / >/ ar δ efos / (αδερφός>αρδεφός)

• Διαστρέβλωση π.χ. /marika/ >/ majika / (Μαρίκα>Μαγίκα)
Ποια είναι τα αίτια των Διαταραχών στην Άρθρωση;

Το μεγαλύτερο ποσοστό των ατόμων που παρουσιάζουν διαταραχή στην άρθρωση είναι άτομα με ιδιοπάθεια. Οι οικείοι των ατόμων που παρουσιάζουν διαταραχή στην άρθρωση συνήθως ανησυχούν μήπως υπάρχει κάποιο οργανικό αίτιο, είτε συνδέουν την δυσκολία στην εκφορά κάποιων ήχων με την πιθανή ύπαρξη νοητικής υστέρησης. Στην πραγματικότητα όμως το μεγαλύτερο ποσοστό ατόμων με αυτή τη δυσκολία δεν παρουσιάζει τίποτα από τα προαναφερόμενα. Πρόκειται για άτομα πανέξυπνα που απλά στην κρίσιμη προσχολική ηλικία κατάκτησης των ήχων που δεν αρθρώνουν με ακρίβεια, δεν πραγματοποιήθηκε σωστή ακουστική διάκριση. Αυτό μπορεί να συμβεί αν εκείνη τη χρονική περίοδο το παιδί δοκιμάζεται από συχνές ωτίτηδες που θα αλλοιώσουν την ακουστική του οξύτητα. Μια επίσης συνηθισμένη αιτία για την αλλοίωση κυρίως της άρθρωσης των υγρών συμφώνων / r , l / είναι ή ύπαρξη κοντού χαλινού κάτω από τη γλώσσα. Σε αυτή τη περίπτωση το άτομο δεν κατορθώνει να σηκώσει αρκετά ψηλά τη γλώσσα ούτως ώστε να ακουμπήσει πίσω από τα δόντια της άνω γνάθου (φατνείο).

Μερικά από τα αίτια της αλλοίωσης της άρθρωσης της ομιλίας είναι:

  • Οργανικά (εγκεφαλική παράλυση, βαρηκοΐα, εγκεφαλικό επεισόδιο κ.α)
  • Κληρονομικά
  • Ψυχολογικά (άγχος, στρες κ.α.)
  • Άλλα ανατομικά (πχ ανοικτή δήξη από θηλασμό δακτύλου κ.α.)
  • Ιδιοπάθεια (φωνολογική διαταραχή). Διαβάστε εδώ.
Οι ενήλικες μπορεί να παρουσιάζουν διαταραχή στην άρθρωση;

Υπάρχουν άτομα εξαιρετικά δραστήρια και επιτυχημένοι επιχειρηματίες, δικηγόροι, δημοσιογράφοι και πολιτικοί μεγάλης ηλικίας, οι οποίοι συνεχίζουν να μην αρθρώνουν σωστά, λόγω του ότι δεν αντιμετώπισαν με αγωγή λόγου την διαταραχή της άρθρωσής τους στην παιδική ηλικία . Σήμερα γνωρίζουμε ότι με αγωγή λόγου μπορούν να αντιμετωπίσουν και οι ενήλικες τη διαταραχή στην άρθρωσή τους, όμως χρειάζεται μεγαλύτερη διάρκεια η παρέμβαση τους σε σχέση με τα παιδιά της προσχολικής ή και πρώτης σχολικής ηλικίας.

Είναι παρήγορο ότι κάθε χρόνο παρατηρείτε σύμφωνα με τις στατιστικές της διεπιστημονικής ομάδας «ΕΥΛΟΓΟΝ» αύξηση της προσέλευσης των ενηλίκων που αποφασίζουν να βελτιώσουν την άρθρωσή τους

Ποιά παιδιά επισκέπτονται τη διεπιστημονική ομάδα «ΕΥΛΟΓΟΝ»;
Το 70% των παιδιών κάτω από τα επτά τους έτη που απευθύνθηκαν και ακολούθησαν λογοθεραπευτική αγωγή στην ομάδα «ΕΥΛΟΓΟΝ» σύμφωνα με τις στατιστικές της διεπιστημονικής ομάδας, ήταν απόλυτα φυσιολογικά παιδιά και είχαν στην συντριπτική τους πλειοψηφία πλήρη αποκατάσταση.
Τι περιλαμβάνει η λογοπαθολογική εξέταση;

Το Πρωτόκολλο Εξέτασης της ομάδας «ΕΥΛΟΓΟΝ» περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

* Λήψη Ιατρικού και Ιστορικού

*Στοματοπροσωπικός Έλεγχος

*Καταγραφή αρθρωτικών ελλείψεων, αλλοιώσεων και αντικαταστάσεων

*Ακουστική Διάκριση

Αρχικά λαμβάνεται το ιατρικό ιστορικό του ατόμου, αναφέρεται η έναρξη της διαταραχής, η ύπαρξη πιθανών οργανικών αιτιών, το οικογενειακό ιστορικό και η επίπτωση στην επικοινωνία που νιώθει να έχει το ίδιο το άτομο ή οι οικείοι του.

Κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης, εξετάζεται η ανατομία και η φυσιολογία των αρθρωτών μηχανισμών για να αποκλειστεί το ενδεχόμενο νευρολογικού ή άλλου οργανικού αιτίου αλλά και για να καταγραφεί το εύρος των κινήσεων που εκτελεί με επιτυχία το συγκεκριμένο άτομο.

Ο Ειδικός Θεραπευτής Λόγου της ομάδας «ΕΥΛΟΓΟΝ» πραγματοποιεί φωνητική μεταγραφή δείγματος της ομιλίας σύμφωνα με σταθμισμένα ερευνητικά εργαλεία τα οποία βασίζονται σε έρευνες που παρουσιάζουν τη σχέση χρονολογικής ηλικίας, νευρολογικής ωριμότητας και της δυνατότητας για παραγωγή συγκεκριμένων φωνημάτων όσον αφορά τα άτομα προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας. Για παράδειγμα ένα παιδί ενός έτους αδυνατεί να παράγει ήχους όπως / r /, / l /, /δ/ ή /θ/ λόγω της ιδιαίτερης ανατομίας της στοματικής κοιλότητας και της νευρολογικής ωριμότητας που έχει το βρέφος. Η γλώσσα του καταλαμβάνει μεγάλο χώρο της στοματικής κοιλότητας για να βοηθήσει τον θηλασμό με αποτέλεσμα να μην μπορεί να στρίψει και να ακουμπήσει στην άνω γνάθο για να κατορθώσει να εκφέρει τα προαναφερόμενα φωνήματα.

Επίσης καταγράφεται και η ικανότητα ακουστικής διάκρισης των συγκεκριμένων φωνημάτων που το άτομο δυσκολεύεται να αρθρώσει. Τα άτομα που αντιμετωπίζουν διαταραχή στην άρθρωση παραπέμπονται για τυπικούς λόγους για έναν πλήρη ακουολογικό έλεγχο.
Τι κάνει κάποιος μετά την λογοπαθολογική εξέταση;
Το άτομο που αντιμετωπίζει δυσκολία στην άρθρωση του λόγου, χρειάζεται ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα λογοθεραπευτικής παρέμβασης . Όλα τα θεραπευτικά προγράμματα προϋποθέτουν τη συνεργασία και την εμπιστοσύνη και διαφάνεια ανάμεσα στο Λογοθεραπευτή και τον ωφελούμενο καθώς και ανάμεσα στους οικείους και το Θεραπευτή Λόγου. Είναι επιλογή της θεραπευτικής ομάδας «ΕΥΛΟΓΟΝ» να παρέχουν εξατομικευμένες οδηγίες και θεραπευτικά δωμάτια με καθρέφτες μονής κατευθύνσεως που οι οικείοι μπορούν περιοδικά να παρακολουθούν και να εκπαιδεύονται.
Πώς γίνεται η λογοθεραπεία στα παιδιά;
Η λογοθεραπευτική παρέμβαση προσαρμόζεται στις δυνατότητες και στα ενδιαφέροντα του κάθε ατόμου και για αυτό οφείλει να είναι ατομική . Η θεραπευτική ομάδα «ΕΥΛΟΓΟΝ» στεγάζεται σε ένα κτήριο 350 τετραγωνικών μέτρων και διαθέτει διαφορετικά θεραπευτικά δωμάτια για κάθε ένα περιστατικό, κατάλληλα εξοπλισμένα με ηλεκτρονικούς υπολογιστές και παιχνίδια . Ο Λογοθεραπευτής προσπαθεί να εντάξει την αγωγή υπό τη μορφή παιχνιδιού στα παιδιά για να γίνει πιο θελκτική σε αυτά χωρίς να κάνει έκπτωση στη στοχοθεσία και στη τελική επιτυχία.
Πόση διάρκεια έχει η λογοθεραπεία;
Εξαρτάται από τη σοβαρότητα και το είδος της διαταραχής, την ηλικία του ατόμου που κάνει θεραπεία καθώς και τη συχνότητα των συνεδριών. Για την ταχύτερη αποκατάσταση των λεκτικών ικανοτήτων του παιδιού ή του ενήλικα, απαραίτητη επίσης θεωρείται η συνέχιση των θεραπευτικών στόχων στο σπίτι, για αυτό η θεραπευτική ομάδα «ΕΥΛΟΓΟΝ» κάθε μήνα παρέχει στοχοθεσία στους οικείους ή στον ενήλικα ενδιαφερόμενο και οδηγίες εφαρμογής τεχνικών στο σπίτι.
Πως μπορούν οι οικείοι να βοηθήσουν ένα άτομο που ακολουθεί αγωγή;

• Ακολουθήστε τις οδηγίες του Θεραπευτή Λόγου . Θα πρέπει να ακολουθείται με συνέπεια ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα λογοθεραπείας για να καλυφθούν άμεσα οι επικοινωνιακές του ανάγκες.

• Ακούστε υπομονετικά και δώστε προσοχή στο τι λέει και όχι στο πως το λέει έτσι ώστε να μην αποφεύγει τη λεκτική επικοινωνία.

• Μην αφήνετε τρίτους να επεμβαίνουν ή να σχολιάζουν την ομιλία του.

• Διατηρείτε οπτική επαφή κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας και δείξτε ηρεμία στο πρόσωπό σας, ακόμα και αν ανησυχείτε για το πρόβλημα άρθρωσης που αντιμετωπίζει.

• Εκφράστε ενδιαφέρον για το λεκτικό μήνυμα και ενθαρρύνετε τον να σας μιλήσει ακόμα και όταν εκείνος είναι απογοητευμένο με την ομιλία του.

• Δείξτε κατανόηση στη δυσκολία που αντιμετωπίζει και βοηθήστε τον να αισθάνεται σιγουριά.

• Ακολουθήστε μια κοινή στάση όλοι στην οικογένεια και φροντίστε να είναι σταθερή .
Η διαταραχή στην άρθρωση ευθύνεται σε σημαντικό βαθμό για την αναγνωστική ικανότητα;
Το σπουδαιότερο από τα ευρήματα των ερευνών είναι η σύνδεση της φωνολογικής ενημερότητας με την αναγνωστική δεξιότητα. Η διαταραχή της άρθρωσης αποτελεί προάγγελο των μαθησιακών δυσκολιών λόγω του ότι ένα νήπιο που δεν αρθρώνει κάποιους ήχους και τους αντικαθιστά με άλλους, συνήθως δεν τους διακρίνει ακουστικά και επίσης συχνά δυσκολεύεται να αντιληφθεί ότι οι λέξεις μπορούν να χωριστούν σε μικρότερα τμήματα που είναι τα φωνήματα-(γράμματα) και να κατηγοριοποιηθούν με κριτήριο το αρχικό ή τελικό φώνημα. Χρειάζεται να αναφέρουμε ότι οι δυσκολίες στη γραφή και στην ανάγνωση δεν είναι αποτέλεσμα μόνο διαταραχών στο προφορικό λόγο αλλά και άλλων παραμέτρων οι οποίες αναφέρονται στο «θέλω το παιδί μου να είναι καλός μαθητής» διαβάστε το και ενημερωθείτε.